Saturday, February 4, 2012

Sinisiraan ng kasambay sa pamilya


Dear Maria Angela,
Itinuring kong kaibigan ang aking kasambahay pero sa huli ay nalaman kong sinisiraan niya ako sa aking pamilya. Payuhan mo ako kung ano ang dapat kong gawin. – Aurora

Aurora,
Kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya ang mga nalaman mo. Kailangan lang na maging kalmante ka. Huwag mo siyang pagtataasan ng boses. Ipaalala mo sa kanya ang mga kabutihan na ginawa mo para sa kanya.  Sabihin mong hindi mo iyon sinasabi para sumbatan siya kundi para ipakita sa kanya na hindi mo lang siya itinuring na kasambahay kundi isang kaibigan. Kung may kabutihan na natitira sa kanyang puso, siguradong maaantig ang kanyang kalooban at pagsisisihan niya ang mga bagay na kanyang nagawa. Pero, anu-ano ba ang sinasabi niya sa’yong pamilya? Baka ang sinasabi lang niya ay katotohanan. Huwag mong isipin na kinakampihan ko ang iyong kasambahay. Ang ibig ko lang ay baka nagtatanong lang ang iyong pamilya at sinasagot lang ng iyong kasambahay. Kung may mali kang ginagawa, sana ay magbago ka rin.

No comments:

Post a Comment