Friday, February 3, 2012

Happily Married pero mayroon pa ring lover

Dear Maria Angela,
I’m 36 years old, happily married pero may lover ako na may asawa rin. Tama ba ang ginagawa ko? - Tricia

Tricia,
Tatlumpu’t anim na taong gulang ka na kaya dapat ay alam mo na kung tama o mali ang iyong ginagawa. Kunsabagay, may mga taong hindi gaanong iniintindi kung ano ang tama basta ang importante ay masunod ang kanyang gusto. Sa palagay ko’y ganoon ka kaya nakukuha mo pang magtaksil. Sabi mo naman ay happily married ka, kaya labis na nakakapagtaka kung bakit nagawa mo pang magtaksil. Hindi mo ba naisip na may sinumpaan kayo. Saka, maligaya ka ba sa’yong ginagawa? I’m sure hindi. Kung may konsensiya ka kasi tiyak na makakaramdam ka rin ng guilt sa tuwing magtatagpo ang mga mata ninyong mag-asawa. Kungganoon naman pala, sana huwag mo na siyang saktan. Isa pa, pumapasok ka sa magulong sitwasyon. Biruin mo, pareho kayong may asawa pero pareho kayong naglulunoy sa kasalanan. Habang hindi pa huli ang lahat, sana ay itama mo na ang mga pagkakamaling iyong nagawa.

No comments:

Post a Comment