Thursday, February 2, 2012

Aso’t pusa ang mag-asawa

Dear Maria Angela,
Lagi kaming nag-aaway ng aking asawa. Bakit nagagawa ko pa rin siyang patawarin sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin? - Kristine

Kristine,
Natural lang sa mag-asawa iyong nagkakaroon ng pag-aaway o pagtatalo, kaya huwag kang magtaka kung bakit nagagawa mo siyang patawarin sa kabila ng mga kasalanan niya. O, hindi ba talaga namang mahal mo siya? Iyon ang rason kaya nagagawa mong kalimutan ang kanyang mga kasalanan. Kung sa tingin mo naman ay paulit-ulit na niyang nagagawa ang kasalanan na iyon, siguro naman ay panahon na para mag-usap kayo ng masinsinan. Walang silbi ang pagpapatawad kung hindi bukal sa loob niya ang paghingi ng tawad. Kapag ang isang tao ay nanghingi na ng tawad, dapat lang na hindi na niya gagawin ulit, hindi ba? Mag-usap kayong mag-asawa para magawa ninyong ayusin ang anumang gusot sa inyong pagsasama. Kailangan mo ring itanim sa isipan mo na hindi lang sa kama magtatapos ang pagiging mag-asawa ninyo. Kailangan din siyempreng nirerespeto ninyo ang isa’t isa. Tandaan mo, ang paulit-ulit na pagkakamali ay kawalan ng respeto sa kanyang kapareha.

No comments:

Post a Comment