Thursday, February 2, 2012

Maraming manliligaw pero may ibang labs

Dear Maria Angela,
May gusto akong guy kaya lang ‘di puwedeng maging kami. Ang problema ko ay lagi siyang nasa aking isipan. Maraming nanliligaw sa akin ngunit hindi ko gustong magka-boyfriend dahil sa kanya. - Michelle

Michelle,
Kung alam mo palang hindi maaaring maging kayo, pilitin mo na ang sarili mong kalimutan siya. Maaari ngang mahirap gawin iyon subalit iyon ang nararapat para maipagpatuloy mo ang iyong buhay. Kung talagang hindi talaga maaaring maging kayo, isipin mo kung anong rason kung bakit hindi kayo maaaring magkaroon ng happy ending. Kapag naitatak mo sa isipan mo ang dahilan na iyon, mari-realize mo na hindi nga siya dapat mahalin. Kung sinasabi mong may mga manliligaw ka, ibaling mo sa kanila ang iyong atensyon. Hindi ko naman sinasabi sa’yo na sagutin mo ang isa sa kanila kahit hindi mo gusto. Ang sa akin lang, kilalanin mo sila at baka ma-realize mo na isa sa kanila ang maaari mong ibigin. Hindi mo mapagtatanto na walang kapalit ang guy na iyon sa iyong buhay kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon ang iyong sarili na kumilala ng iba, hindi ba?

No comments:

Post a Comment