Tuesday, February 7, 2012

Pinagdududahan ang katapatan ng boyfriend


Dear Maria Angela,
Mahal ko ang aking boyfriend pero nagdududa ako sa kanyang katapatan. Ano ang aking gagawin? – Frida

Frida,
Sigurado naman akong may dahilan ka kung bakit nakakaramdam ka ng pagdududa sa’yong boyfriend. Ano ang dahilan na iyon? Pakaisipin mo.  Talaga nga bang may dahilan para magduda ka sa kanya? Kung may mga kasinungalingan siyang sinasabi sa’yo, may rason nga talaga na pagdudahan mo siya. Kung may iba siyang ka-text, maaari ngang pinagtataksilan ka niya. Kung tunay ka niyang minamahal, sa’yo lang niya dapat ituon ang kanyang atensyon at pagmamahal. Ang tanong, mayroon ba siyang iba? Kung minsan kasi, kahit ipakita sa’yo ng boyfriend mo kung gaano ka niya kamahal, nagdududa ka pa rin sa kanya. Ano ang dahilan? Dahil sa insecurity na iyong nararamdaman. Hindi ko sinasabi na ganito ka nga, siyempre, tanging ikaw ang nakaaalam niyan. Ang ibig ko lang ay sabihin sa’yo ang maaaring dahilan kaya pinagdududahan mo siya. Kung alam mo na mahal na mahal ka niya, maiging magtiwala ka sa kanya. Kung sasabihin mo naman na marami siyang ginagawang kalokohan kaya naghihirapan kang magtiwala sa kanya, mas maigi pa sigurong maghiwalay na lang kayo. Wala naman kasing kuwenta ang relasyon kung hindi na ninyo kayang pagkatiwalaan ang isa’t isa.

No comments:

Post a Comment